Prague Law Firm advokátní kancelář se specializuje na poskytování služeb souvisejících s otázkami mezinárodního soukromého práva a legislativy Ruska a Ukrajiny.

Našim klientům poskytujeme kvalifikovanou právní pomoc v českém a ruském jazyce.

  • Ochráníme Vaše zájmy v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, souvisejících s právními předpisy Ruské federace a  Ukrajiny.
  • Poskytneme poradenství v otázkách sepisování mezinárodních ekonomických smluv, stanovení podmínek smluv a postupů při řešení sporů.
  • Zajistíme právní doprovod při jednání s ruskými partnery a v průběhu vaší účasti na ruských investičních projektech.
  • Provedeme právnickou expertízu dokumentů.
  • Budeme zastupovat vaše zájmy u soudů Ruské federace, Ukrajiny a u mezinárodních soudů.
  • Poradíme v otázkách organizace a reorganizace podniků v Rusku a na Ukrajině.
  • Poskytneme služby související s uznáváním rozhodnutí českých i evropských soudů v Rusku a se zahájením exekučního řízení na základě rozhodnutí těchto soudů (vymáhání finančních prostředků, přinucení dlužníka k provádění činností zaměřených na realizaci práv věřitele).
  • Připravíme potřebné dokumenty a poskytneme kompletní právní služby ve věci záležitostí týkajících se rozvodů, rozdělení majetku, dědictví, osvojení dítěte, sporů o děti a vyživovací povinnosti.

Spolupracujeme s předními právníky v Rusku a na Ukrajině, snažíme se každý problém, který se vyskytne, řešit cestou smírného mimosoudního urovnání. Mezinárodní soukromé právo poskytuje dostatečné množství možností řešení sporů mimosoudní cestou. V případě vyčerpání všech možností se obracíme na příslušné soudní orgány, zabývající se řešením mezinárodních sporů.